stucwerk eindhoven en veldhoven
over stukadoorsbedrijf de witwelke stuctechnieken gebruiken wijhet 6 procents tarief voor huizen/panden ouder dan 2 jaarhandige tipseen impressie van ons werkover stukadoorsbedrijf de witin contact met stukadoorsbedrijf de wit

Het 6% btw tarief voor woningen ouder dan 15 jaar

Is uw particuliere woning 15 jaar of ouder, dan is stucwerk een voordelige oplossing voor het renoveren van uw wanden en plafonds. Wij mogen dan namelijk het lage BTW-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 19% hanteren. Het enige wat u hoeft te doen is een ouderdomsverklaring aangaande uw woning te ondertekenen.
Een model ouderdomsverklaring kunt u hier downloaden. Deze dient u bij opdracht, aan ons, getekend te overleggen.

Onder een particuliere woning wordt verstaan; onroerend goed waar particulieren permanent mogen wonen. Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen hieronder.

Wanneer is een woning ouder dan 15 jaar.
Dit is geregeld in de wet WOZ. Men telt vanaf de datum dat de eerste paal de grond in ging. In uw gemeentelijke WOZ-verklaring staat het bouwjaar van uw woning vermeld.